Bezpłatna komunikacja gminna na terenie Gminy Ornontowice (zawieszenie)

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż bezpłatna komunikacja gminna zostaje zawieszona od 20.12.2021 r. do 31.12.2021 r. w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej i przerwy świątecznej w szkołach.