Druki wniosków kierowane do JSW SA KWK Budryk

Zdjęcie bramy wjazdowej do KWK Budryk.

Udostępnimy poniżej link do strony internetowej z zamieszczonymi wnioskami do pobrania w formacie .pdf, związanymi z działalnością górniczą tj.

  • Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w budynkach i budowlach
  • Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w gruntach, zasiewach, uprawach i roślinach sadowniczych
  • Wniosek o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego – zwrot kosztów związanych z zabezpieczeniem nowo realizowanego obiektu budowlanego
  • Wniosek o udzielenie informacji geologiczno-górniczej

    https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/szkody-gornicze/przykladowe-wnioski-do-pobrania

Ważne! Wnioski kierowane do JSW SA KWK „Budryk” winny zawierać oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO).