Informator dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia

Grafika - Informacja

W nawiązaniu do Jednolitej Strategii Terytorialnej Spójnego Obszaru Funkcjonalnego Powiatu Mikołowskiego informujemy, że działający w ramach strategii Zespół ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, dokonał aktualizacji danych w INFORMATORZE POMOCOWYM, który poniżej zamieszczamy.

BEZPŁATNY INFORMATOR DLA DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB I RODZIN POTRZEBUJĄCYCH POMOCY I WSPARCIA: