Karta ŚKUP – 2022 rok

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż podjął rozmowy, aby w 2022 roku nadal realizować wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na obszarze Metropolii oraz gmin, dla których organizatorem komunikacji jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice. Działanie to wymaga podpisania nowej umowy na początku stycznia 2022 r. dlatego też nie możemy zagwarantować wykupienia biletów ważnych od 10 stycznia 2022 r.

Osoby uprawnione mogą telefonicznie, pod nr tel.: 32/3306238 zgłaszać chęć zakodowania biletu do 31.12.2021 r. podając:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, data urodzenia,

b) numer Karty ŚKUP osoby uprawnionej,

c) nazwę placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

d) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).

Prosimy śledzić stronę internetową www.ornontowice.pl od 3 stycznia 2022 r., gdzie pojawi się informacja o dokładnej dacie zakodowania biletu na karcie ŚKUP. Pamiętajmy, aby zakupić bilet ulgowy na kartę ŚKUP, musi w systemie być zapisana aktualna legitymacja szkolna (można tego dokonać w każdym Punkcie Obsługi Pasażera, więcej informacji na stronie www.portal.kartaskup.pl).

Zgodnie z taryfą przewozu osób komunikacji organizowanej przez Metropolię do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci:

– urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym ukończyły 16 rok życia,

– urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do dnia 16 rocznicy urodzin.