Pielęgnacja pomników przyrody

dąb - tereny leśne

Trwają prace pielęgnacyjne na dwóch pomnikach przyrody tj. jedno drzewo przy ul. Nowej oraz drugie na terenach leśnych w rejonie ul. Leśnej.

Na prace te Gmina otrzymała dotację z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.