Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice

Grafika dedykowana organizacjom pozarządowym

ZARZĄDZENIE NR 0050.0518.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku:

ZARZĄDZENIE NR 0050.0519.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie pomocy społecznej w 2022 roku: