Konsultacje projektu uchwały

Grafika z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy:

ZARZĄDZENIE NR RZWO.0050.0525.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZARZĄDZENIE NR 0050.0526.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.