Miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

W związku z koniecznością wyznaczenia miejsc dla prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (obowiązek wskazany Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników), prosimy osoby zainteresowane o przekazanie na piśmie dogodnej lokalizacji, wybierając jedno z proponowanych miejsc, które zaznaczono na mapach poglądowych.

Wskazania należy dokonać podając numer wybranej lokalizacji.

Informację w tej sprawie można złożyć w siedzibie tut. Urzędu lub przesyłając na adres e-mail: ug@ornontowice.pl do 4 lutego 2022 roku. Wójt Gminy, przygotowując projekt Uchwały dotyczącej wyznaczenia miejsca handlu, weźmie pod uwagę informacje, które wpłyną do Urzędu.