Odbiory kominiarskie urządzeń grzewczych

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi odbioru urządzenia grzewczego przez pracowników Urzędu Gminy Ornontowice informujemy, że pracownicy Urzędu nie posiadają uprawnień do dokonywania odbiorów i kontroli kominiarskiej, o których mowa w Ustawie Prawo budowlane. Oględziny, które były i są prowadzone w ramach uzyskiwanych dotacji, dotyczą tylko i wyłącznie, sprawdzenia czy faktycznie dotowany kocioł jest zabudowany.

Urząd nie wymaga aby w ramach zrealizowanej inwestycji do rozliczenia przedkładać dokument – protokół odbioru przez kominiarza, co nie zwalnia jednak posiadacza budynku z obowiązku przeprowadzenia, przez uprawnione osoby, takiego odbioru lub kontroli.