Ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Ornontowice

grafika - Wójt Gminy informuje

Szanowni Mieszkańcy,

W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań na COVID-19, a także zaleceniami Rady Ministrów, uprzejmie prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy Ornontowice.

Przyjmowanie interesantów w Urzędzie Gminy odbywa się wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i umówieniu wizyty, bezwzględnie z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności – założona maseczka ochronna i dezynfekcja rąk są obowiązkowe! Pojemnik z płynem odkażającym jest umieszczony przy wejściu do Urzędu.

Rekomendujemy załatwianie spraw w sposób zdalny, czyli drogą telefoniczną, elektroniczną, korespondencją tradycyjną lub za pośrednictwem skrytki e-PUAP.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zasadniczym kanałem służącym przyjmowaniu oficjalnej korespondencji w formie elektronicznej jest platforma ePUAP (więcej: https://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/032).

Dane kontaktowe Urzędu Gminy:

  • Sekretariat – tel. 32 330 62 11,
  • Biuro Obsługi Stron – tel. 32 330 62 00,
  • Portiernia – tel. 32 330 62 04,
  • e-mail: ug@ornontowice.pl.

Obok portierni Urzędu funkcjonuje skrzynka podawcza, gdzie mieszkańcy mają możliwość składania pism/wniosków do Urzędu, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

O kolejnych zmianach będziemy na bieżąco informować za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy: www.ornontowice.pl

Z wyrazami szacunku i z życzeniami zdrowia
Marcin Kotyczka
Wójt Gminy Ornontowice