Punkt Informacyjno-Konsutacyjny Programu Czyste Powietrze Gminy Ornontowice

Grafika promocyjna- czyste powietrze.

Punkt Informacyjno-Konsutacyjny Programu Czyste Powietrze Gminy Ornontowice informuje, że od dnia 25 stycznia br. ogłoszony zostaje nabór w zakresie 3 części Programu Priorytetowego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem:

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-dla-beneficjentow-uprawnionych-do-najwyzszego-poziomu-dofinansowania-w-ramach-czesci-3-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-oraz-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-w-zakresie-czesci-1-i-czesci-2.htmlDodatkowo zostały wprowadzone zmiany dotycząe:

 1. Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:
  – Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu;
  – Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora. Dopuszcza się wtedy wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach).

 2. Pozostałe istotne zmiany:
 • Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami Programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:

 • Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • Wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji,
 • Wzór Wniosku o płatność.

Wszelkie informacje o Programie znajdują się pod adresem : https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu .
Szczegółowych informacji udziela Punkt Informacyjno-Konsutacyjny Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy pod numerem telefonu 32 330 62 68.