Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konsultacje z mieszkańcami:

Ogłoszenie o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – konsultacje z organizacjami: