Informacja dotycząca XIX Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Szczegóły: