Mieszkasz w Ornontowicach – rozlicz tu PIT i dołóż swój wkład do rozwoju Naszej Gminy!

Zdjęcie formularza PIT-37.
  • Jeśli faktycznie mieszkasz w Ornontowicach, nawet mimo braku zameldowania, a PIT rozliczysz poza Naszą Gminą, to Twój podatek nie wróci do Naszej Gminy oraz nie wróci do Ciebie !!!
  • Żeby rozliczyć PIT w Naszej Gminie, należy złożyć deklarację podatkową za dany rok w Urzędzie Skarbowym w Mikołowie i wpisać miejsce zamieszkania: ORNONTOWICE.
  • Nie trzeba zmieniać miejsca zameldowania  – wystarczy mieszkać w Ornontowicach i chcieć, aby podatki zostały w miejscu codziennego życia.
  • Podatek zostanie wykorzystany na wydatki oświatowe, kulturalne, infrastrukturalne, transportowe, komunikacyjne, wodno-kanalizacyjne, drogi i chodniki oraz inne niezbędne inwestycje gminne.
  • Więcej pieniędzy w gminnym budżecie to zwiększona ilość zrealizowanych inwestycji i więcej środków przeznaczonych przez Gminę dla Nas – mieszańców ORNONTOWIC !!!

Roczny podatek dochodowy od osób fizycznych (mieszkańców) nie trafia w całości do skarbu państwa. Duża jego część zostaje przekazana do danej gminy (38,23%), w której został rozliczony. Dlatego Wójt Gminy Ornontowice gorąco zachęca do rozliczeń deklaracji podatkowych mieszkańców Ornontowic zgodnie z miejscem zamieszkania.

Jeśli miejsce zamieszkania jest różne od miejsca zameldowania, to miejsce zamieszkania ma priorytetowe znaczenie. Miejsce zamieszkania podatnika określone jest przez pobyt oraz zakres interesów życiowych i zależności majątkowych, które wiążą go z tym miejscem.  Przy czym, co niezwykle istotne, rozliczyć można się w urzędzie skarbowym właściwym dla danej lokalizacji, gdy przebywało się w tym miejscu zamieszkania do ostatniego dnia roku rozliczeniowego, a więc biorąc pod uwagę aktualne rozliczenie podatkowe – do 31 grudnia 2021 roku.

Zmiana urzędu skarbowego jest bardzo prosta. W okresie rozliczeń podatkowych wystarczy podać w formularzu PIT faktyczny adres zamieszkania oraz wskazać dane właściwego miejscowo urzędu skarbowego. W każdej chwili można wypełnić formularz ZAP-3, który jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w każdym urzędzie skarbowym. Wypełnienie formularza jest proste – wystarczy podać imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania w Gminie Ornontowice oraz numer rachunku bankowego, na który będą wpływać.