OGŁOSZENIE O PRACĘ

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Grafika z napisem: ogłoszenie praca.

-asystent rodziny 1/2 etatu

-referent ds. świadczeń 1/2 etatu

Istnieje możliwość aplikowania jednocześnie na oba stanowiska pracy. Przy spełnieniu wymogów przez kandydata w obydwóch ogłoszeniach o naborze, możliwe jest zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 1 etatu.

Szczegóły ogłoszenia o naborach znajdują się na stronie BIP Ośrodka Pomocy pod adresem:

1. https://gops-ornontowice.bip.gov.pl/…/ogloszenie-o…

2. https://gops-ornontowice.bip.gov.pl/…/ogloszenie-o…