Uwaga – zachowaj ostrożność

Grafika - Uwaga! Ważna informacja

W związku z pojawieniem się niepokojących sygnałów mieszkańców o przeprowadzaniu kontroli/audytów urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Ornontowice przez osoby przedstawiające się jako pracownicy „Ekologii” informujemy, iż Urząd nie prowadzi takich działań oraz Wójt nie upoważnił żadnej firmy zewnętrznej/osób niebędących pracownikami Urzędu do ich wykonania. Prosimy o zachowanie ostrożności!

Kontrole urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych prowadzone są przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Ornontowice m.in. po otrzymaniu powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania/alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, czy też w ramach działań interwencyjnych. Osoby przeprowadzające kontrolę powinny mieć ze sobą pisemne upoważnienie Wójta. Przypominamy, że poza godzinami pracy Urzędu kontrolę może również przeprowadzić Policja.