Ważna informacja dotycząca opłaty za odpady!

Grafika z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące styczeń i luty 2022 roku nie uległa zmianie, a opłatę wnosi się do 20 dnia danego miesiąca.