Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Grafika - Informacja

W nawiązaniu do przesłanej prośby Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik o rozpowszechnienie informacji o chęci zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.