Deklaracja Punktu Zakwaterowania

Grafika promocyjna - Deklaracja Punktu Zakwaterowania.

Poniżej zamieszczamy link do pobrania Deklaracji Punktu Zakwaterowania. Jest to dokument potrzebny do stworzenia bazy danych mieszkań, w których tymczasowo będzie można zakwaterować uchodźców z Ukrainy.
https://sekap.finn.pl/#!/karta_uslugi/60670/karta

Procedura zgłaszania punktu zakwaterowania

  1. Złożenie deklaracji punktu zakwaterowania (zał. nr 1): mailowo na adres: kancelaria@mikolowski.pl lub w formie papierowej w biurze obsługi interesanta w budynku starostwa (ul. Żwirki i Wigury 4a w Mikołowie), w urzędach gmin, jednostkach policji (Mikołów, Łaziska Grn., Orzesze).
  1. Deklaracje złożone w gminach i na policji ww. jednostki niezwłocznie dostarczają do Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
  2. Weryfikacja formalna wniosku – pracownik Starostwa
  3. Weryfikacja punktu – upoważniony pracownik starostwa i pracownik PCPR