Nowe oświetlenie na ul. Karola Miarki

Zdjęcie latarni.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż zakończono realizację zadania pn. Doświetlenie ciągów komunikacyjnych (ul. Karola Miarki).

W ramach zadania wybudowano nową, kablową sieć oświetleniową, składającą się z 13 latarni z ledowymi źródłami światła oraz zdemontowano istniejące oprawy sodowe na słupach linii napowietrznych niskiego napięcia.

Dzięki zrealizowanej inwestycji na kolejnej ulicy zainstalowano niskie oświetlenie z energooszczędnymi oprawami LED.