Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 2 – 25.03.2022 r.

Grafika promocyjna z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza poziom 2.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II.

POWIADOMIENIE OBOWIĄZUJE: 25.03.2022 r.

Zalecenia: https://ornontowice.pl/srodowisko/jakosc-powietrza/poziomy-ostrzegania-zalecenia/