Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – POZIOM 2 – 26.03.2022 r.

Grafika z napisem: ostrzeżenie o złej jakości powietrza poziom II.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II.

POWIADOMIENIE OBOWIĄZUJE: 26.03.2022 r.