SPOTKANIE INFORMACYJNE dla obywateli Ukrainy i zainteresowanych mieszkańców Gminy Ornontowice

Plakat promocyjny: spotkanie informacyjne dla obywateli Ukrainy i zainteresowanych mieszkańców Gminy Ornontowice.