Uwaga! Zmiana biletu na kartę ŚKUP – kwiecień

Śląska Karta Usług Publicznych

Informujemy, iż nadal kontynuujemy wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów tj. na kwiecień 2022 r., na obszarze Metropolii oraz gmin, dla których organizatorem komunikacji jest Zarząd Transportu Metropolitalnego, dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice.

Nowością, którą wprowadzamy od kwietnia br. jest zakup „METROBILETU” kolor: pomarańczowy, który upoważnia do przejazdu autobusami na całej sieci ZTM oraz dodatkowo na odcinkach kolejowych Kolei Śląskich: Tychy Lodowisko – strefa Katowice, Łaziska Górne Brada – strefa Katowice, Kobiór – strefa Katowice. Koszt zakupu biletu ulgowego przez Gminę wynosi: 89,50 zł dla jednego ucznia.

W terminie do 29 marca 2022 r. do godz. 12.00 osoby uprawnione mogą telefonicznie, pod nr tel.: 32/33 06 238, zgłaszać chęć zakodowania biletu podając:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, datę urodzenia,

b) numer Karty ŚKUP osoby uprawnionej,

c) nazwę placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

d) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).

31 marca 2022 r. na stronie internetowej www.ornontowice.pl pojawi się informacja o dacie zakodowania biletu na karcie ŚKUP. Pamiętajmy, aby zakupić bilet ulgowy na kartę ŚKUP musi w systemie być zapisana aktualna legitymacja szkolna (można tego dokonać w każdym Punkcie Obsługi Pasażera, więcej informacji na stronie www.portal.kartaskup.pl), ponadto uczeń posiadający zakodowany bilet na karcie ŚKUP poruszający się komunikacją publiczną winien przyłożyć kartę do czytnika znajdującego się w autobusie.