Walne Zebranie Sprawozdawcze GKS Gwarek Ornontowice

Zdjęcie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Górniczego Klubu Sportowego Gwarek Ornontowice - Ornontowice, 25 marca 2022 roku.

25 marca w sali ARTerii CKiP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Górniczego Klubu Sportowego Gwarek Ornontowice, podczas którego podsumowano działalność Klubu za rok ubiegły oraz przedstawiono plan działania na rok obecny.

Oprócz zarządu, piłkarzy, członków rzeczywistych, honorowych i sympatyków Gwarka w spotkaniu udział wziął także Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornontowice – Ryszard Milanowski.Zebranie prowadzili Prezes – Krzysztof Zdrzałek oraz Prezes Honorowy – Łukasz Nieużyła.

Po stwierdzeniu prawomocności zebrania przystąpiono do przedstawienia sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej za 2021 r. Po odczytaniu przez Komisję Rewizyjną protokołu i sprawozdania oraz podjęciu stosownych uchwał Zarządowi GKS Gwarek Ornontowice udzielono absolutorium za 2021 rok.

Następnie przedstawiono plan pracy i plan finansowy na rok bieżący, które również spotkały się z aprobatą zgromadzonych. Ustalono także dolną granicę składki członkowskiej.
W wolnych głosach i wnioskach wywiązała się krótka, merytoryczna dyskusja na temat przyszłości Klubu w IV Lidze, sytuacji kadrowej i finansowej.