Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – telefoniczne umawianie wizyty!

Flaga Ukrainy z napisem: pomoc dla Ukrainy.

Na podstawie art. 4 ust. 18 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) udostępnia się wzór wniosku o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie sporządzony w języku polskim i ukraiński oraz w języku polskim i rosyjskim.

W celu otrzymania numeru PESEL zapraszamy obywateli Ukrainy do Urzędu Gminy Ornontowice, Ornontowice ul. Zwycięstwa 26a, pokój 309, II piętro, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Obowiązuje wcześniejsze umówienie wizyty: tel. 32 33 06 223.