Zakończenie akcji „Zobacz czym oddychasz” – „Mobilne płuca”

Zdjęcie z zakończenia akcji "Zobacz czym oddychasz" w Ornontowicach.

7 marca przed budynkiem Urzędu Gminy w Ornontowicach spotkali się przedstawiciele Urzędu Gminy Ornontowice w osobach: Dariusza Spyry – Zastępcy Wójta Gminy Ornontowice, Justyny Sittek-Goj – Naczelnika Wydziału Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, przedstawicieli Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” oraz Jarosław Czaja – założyciel Fundacji Better Future i Leszek Szejka z Rybnickiego Alarmu Smogowego. Towarzyszyła im grupa uczniów tutejszej szkoły podstawowej.

Mini konferencja prasowa zakończyła trwającą dwa tygodnie akcję Polskiego Alarmu Smogowego, która została przeprowadzona przy wsparciu Fundacji Better Future – „Zobacz czym oddychasz”. Postawiona 21 lutego w centrum naszej Gminy dwumetrowa instalacja mobilnych płuc „wdychała” otaczające nas powietrze i na bieżąco informowała o jego bieżącym zanieczyszczeniu. I tak po 14-stu dniach odczyt wskazywał PM 10 – 100 μm/m3 (norma dobowa dla PM 10 to 10-50 μm/m3). Akcja pokazała, jak niestety złym powietrzem oddychamy, (nie tylko) w naszej Gminie i jak wiele jeszcze przed nami dalszej pracy w zakresie uświadamiania mieszkańców w kwestii dbania o nasze wspólne dobro jakim jest czyste powietrze.

W trakcie trwania akcji instalację płuc odwiedziło kilka grup szkolnych i przedszkolnych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice. W trakcie krótkich pogadanek dzieci w przystępny sposób dowiedziały się o prowadzonych przez Gminę formach wsparcia wymiany tzw. kopciuchów” oraz o ogólnych zasadach dbania o środowisko. W ramach działań promocyjnych tutejszego Urzędu każda z grup otrzymała pamiątkowe gadżety.

Szczegółowych informacji w zakresie Programu „Czyste Powietrze” udziela Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Urzędzie Gminy Ornontowice pod numerem telefonu 32 330 62 68.

Galeria z programu „Zobacz czym oddychasz” – „Mobilne płuca” w Gminie Ornontowice 21.02. – 07.03.2022 r.