Znalazłeś dzikie zwierzę i nie wiesz, co zrobić?

Zdjęcie wilka.

W poniższych przypadkach skontaktuj się z Pogotowiem Leśnym Jacka Wąsińskiego w Mikołowie, tel.: 605 100 179 (w celu telefonicznego skonsultowania przypadku – czy zwierzęciu musi zostać udzielona fachowa pomoc), w przypadku podjęcia interwencji zgłoś ten fakt do odpowiednich organów: Urząd Gminy Ornontowice (tel. 32 33 06 200, 32 33 06 238) w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy Urzędu Gminy: do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie (tel. 32 326 04 30) lub na Policję.

Bardzo prosimy o rozwagę podczas udzielania pomocy dzikim zwierzętom, ponieważ wszystkie działania dotyczące ww. zwierząt finansowane są w 100% z budżetu Gminy.

W przeciągu 3 lat Gmina Ornontowice wydała na ten cel 12.423,00 zł tj.:

– 2021 (2.152,50 zł, udzielenie pomocy trzem zwierzętom),

– 2020 (5.781,00 zł, udzielenie pomocy sześciu zwierzętom),

– 2019 (4.489,50 zł, udzielenie pomocy pięciu zwierzętom).

PTAKI

Natychmiastowej pomocy ze strony człowieka wymagają:

  1. Ptaki, które padły ofiarą zwierząt domowych (psy, koty) i w wyniku poturbowania mogą mieć liczne obrażenia wewnętrzne niewidoczne na pierwszy rzut oka.
  2. Ptaki ranne i poturbowane z licznymi widocznymi, krwawiącymi ranami, paraliżem lub złamaniem kończyn, ofiary zderzenia z szybą, ofiary wypadków samochodowych.
  3. Ptaki – pisklęta bardzo młode, pokryte puchem lub nie, które wypadły z gniazda.
  4. Ptaki – podloty, które przebywają poza gniazdem i przez dłuższy czas nie przychodzą do nich rodzice z pokarmem. Tu zalecamy ostrożność – zanim weźmiesz takiego ptaka z jego naturalnego środowiska skontaktuj się z nami lub z najbliższym ośrodkiem rehabilitacyjnym dla dzikich zwierząt i opisz sytuację.
  5. Ptaki – zagniazdowniki bez ewidentnej obecności rodzica, niekoniecznie w ich najbliższym otoczeniu. Jeżeli jesteś świadkiem, że np. matka zginęła pod kołami samochodu lub padła ofiarą drapieżnika, to w takich wypadkach na pewno należy zaopiekować się pisklęciem.

SSAKI

1. Co zrobić, kiedy znajdziemy młode dzikie zwierzę, które straciło rodziców?

Zanim zabierzesz dzikie zwierzę z jego naturalnego środowiska upewnij się, czy na pewno jest opuszczone i potrzebuje naszej pomocy.

U każdego gatunku rozwój młodych, wychowanie przez rodziców i sposób nabywania samodzielności wygląda zupełnie inaczej. W pierwszych dniach życia młode np. sarenki, zające czy lisy rodzice pozostawiają same w ukryciu, a w tym czasie żerują i poszukują dla nich pokarmu. Maluchy w tym czasie cierpliwie czekają na ich powrót w miejscu, w którym zostały pozostawione. Rodzice powracają do młodych kilka razy w ciągu doby, karmią je i znowu odchodzą. I tak się dzieje do momentu aż maluchy będą na tyle duże
i silne, aby mogły podążać za mamą. Zatem należy najpierw z ukrycia (tak żeby nie przeszkodzić w ewentualnym powrocie matki) obserwować zaistniałą sytuację i jeżeli po dłuższym czasie matka się nie pojawia i gdy jesteś zupełnie pewny co do zasadności, że interwencja jest niezbędna, możemy przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy.

Zawsze pamiętaj, że pochopna interwencja może spowodować więcej szkody niż pożytku i w konsekwencji odrzucenie młodych.

2. Ranne zwierzęta

Jeżeli widzisz, że zwierzę jest ranne, ma połamane kończyny, paraliż kończyn, ma widoczne obrażenia zewnętrzne, krwawi, jego zachowanie jest nienaturalne i jesteś pewny, że zwierzę potrzebuje pomocy to nie zastanawiaj się: powiadom odpowiednie służby.

INNE ZWIERZĘTA

W Polsce wszystkie gatunki gadów i płazów są pod ścisłą ochroną. W dzisiejszych czasach, dzięki bogatej „ofercie” sklepów zoologicznych, łatwo jest nabyć gady i płazy egzotyczne, które są chronione, oraz których handel jest ograniczony zapisami prawa międzynarodowego. Dość często zwierzęta te kupowane są jako prezenty przez nieodpowiedzialnych ludzi, a gdy zaczynają stwarzać problemy są brutalnie wyrzucane do lasów a nawet na śmietniki. Są też takie, które uciekają nieodpowiedzialnym hodowcom.

Jeżeli w swoim otoczeniu spotkasz, znajdziesz jakiegokolwiek gada lub płaza np. żółwia, jaszczurkę czy węża, to nie rób mu krzywdy. Sam jednak nie podejmuj żadnych działań zanim nie upewnisz się, z jakim gatunkiem masz do czynienia. Wśród egzotycznych gadów są również takie, które są bardzo jadowite. Postaraj się jak najprędzej skontaktować z fachowcami, którzy pomogą Ci rozpoznać gatunek i podpowiedzieć, co dalej robić. Mało które ośrodki rehabilitacji zwierząt zajmują się gadami i płazami. Leśne Pogotowie przyjmuje płazy i gady krajowe i egzotyczne.