ZUS informuje

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od marca wyższe świadczenie Mama 4 plus

W województwie śląskim Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające – Mama 4 plus, otrzymuje ponad 8 tys. osób. Od 1 marca wynosi 1338,44 zł brutto, czyli tyle co gwarantowana minimalna emerytura. Nie każdy jednak otrzyma to świadczenie w takiej wysokości.


Przedsiębiorco, pamiętaj o złożeniu ZUS ZSWA

31 marca 2022 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. Taki dokument muszą złożyć ci płatnicy, którzy mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących taką pracę.