Bilet na kartę ŚKUP – maj 2022 r.

Śląska Karta Usług Publicznych

Informujemy, iż nadal kontynuujemy wykupienie usługi bezpłatnych przejazdów na maj 2022 r. tj. METROBILET kolor: pomarańczowy, który upoważnia do przejazdu autobusami na całej sieci ZTM oraz dodatkowo na odcinkach kolejowych Kolei Śląskich: Tychy Lodowisko – strefa Katowice, Łaziska Górne Brada – strefa Katowice, Kobiór – strefa Katowice. Koszt zakupu biletu ulgowego przez Gminę wynosi: 89,50 zł dla jednego ucznia. Bilet przeznaczony jest dla uczniów w wieku 7-16 lat, będących mieszkańcami Ornontowic, uczęszczających do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poza terenem Gminy Ornontowice.

W terminie do 29 maja 2022 r., do godz. 11.00 osoby uprawnione mogą telefonicznie, pod nr tel.: 32/33 06 238 zgłaszać chęć zakodowania biletu podając:

a) imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania, data urodzenia,

b) numer Karty ŚKUP osoby uprawnionej,

c) nazwa placówki oświatowej, do której uczęszcza osoba uprawniona,

d) nr telefonu osoby zgłaszającej (osoba pełnoletnia rodzic/opiekun).

Do 6 maja 2022 r. na stronie internetowej www.ornontowice.pl pojawi się informacja o dacie zakodowania biletu na karcie ŚKUP. Pamiętajmy, aby zakupić bilet ulgowy na kartę ŚKUP musi w systemie być zapisana aktualna legitymacja szkolna (można tego dokonać w każdym Punkcie Obsługi Pasażera, więcej informacji na stronie www.portal.kartaskup.pl), ponadto uczeń posiadający zakodowany bilet na karcie ŚKUP poruszający się komunikacją publiczną winien przyłożyć kartę do czytnika znajdującego się w autobusie.