Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice – dyżur Wykonawcy

Informacja

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 6 kwietnia 2022 roku, w godzinach od 10.00 do 17.00, w Urzędzie Gminy Ornontowice (pokój 113), możliwa jest konsultacja z Wykonawcą wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice”.

Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień na temat przyjętych w projekcie dokumentu rozwiązań oraz informacji na temat istniejących uwarunkowań i przyszłych kierunków zagospodarowania terenu.