Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice

Grafika - ścieki z szamb przydomowych

Szanowni Mieszkańcy,

Poniżej publikujemy aktualny od dnia 01.04.2022 r. wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice:

 • Wywóz Nieczystości Ciekłych TRASNSKOP BRACIA
  Dawid Bendkowski i Marcin Bendkowski
  tel. 693 983 213
 • Usługi Transportowe Michał Szpik
  tel. 513 037 988,
 • Usługi Transportowe Wiesław Szpik
  tel. 604 235 694,
 • Firma Usługowa Bogusław Koperwas
  tel. 603 895 701,
 • MANUFAKTURA Tadeusz Wyleżoł
  tel. 666 912 266,
 • FHU Kamil Musiałowicz
  tel. 666 110 716,
 • Zbigniew Reguła
  tel. 604 389 972,
 • FHU SOLARNIA Dawid Władyka
  tel. 577 446 323,
 • UNIMARK Sp. z o. o. tel. 32/2230014, 33/8234289, 606 809 333,
 • REMONDIS GLIWICE Sp. z o. o.
  tel. 32/ 231 08 58.

Ponadto informujemy, że zezwolenie dla przedsiębiorcy Leszek Rudziński Przedsiębiorstwo Usługowe Słonik wygasło w dniu 01.04.2022 r. Obecnie, w związku ze złożeniem przez tego przedsiębiorcę wniosku o wydanie nowego zezwolenia, trwa postępowanie w tej sprawie. Po wydaniu zezwolenia, wykaz przedsiębiorców zostanie zaktualizowany.

Ponadto informujemy, że zaktualizowane wykazy przedsiębiorców opublikowane są na stałe w zakładkach: Środowisko/Gospodarka ściekowa/zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.