Dofinansowanie dla Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach

Zdjęcie z podpisania umowy pomiędzy Gminą Ornontowice a Rejonowym Stowarzyszeniem Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach.

30 maja w budynku Urzędu Gminy Ornontowice pomiędzy Gminą Ornontowice reprezentowaną przez Wójta Gminy – Marcina Kotyczkę i Kierownika Referatu Zamówień Publicznych – Joannę Grzywok a Rejonowym Stowarzyszeniem Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach (RSP) reprezentowanym przez Prezes – Leokadię Gospodorz i Wiceprezesa – Ronalda Kotyczkę została podpisana umowa o realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ochrony i promocji zdrowia pt. „Pszczelarze dla Ornontowic”. Kwota dotacji na realizację zadania dla RSP wyniosła 3000 zł.