Gmina Ornontowice z dofinansowaniem z Polskiego Ładu

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż zakończyła się druga edycja pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie pn.: Budowa budynku wielofunkcyjnego – etap I (sala widowiskowa) otrzymuje dofinansowanie w wysokości 5 400 000,00 zł.

Zadanie pn.: Modernizacja PSZOK-u otrzymuje dofinansowanie w wysokości 2 660 000,00 zł.

Zadanie pn.: Modernizacja dróg gminnych otrzymuje dofinansowanie w wysokości
1 710 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat ww. zadań będą przekazywane na bieżąco.