II rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Grafika promocyjna z napisem: Wójt Gminy informuje.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o zapłacie II raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego. Termin płatności upływa 15 maja 2022 r.