Informacja o udzieleniu dotacji na zadanie publiczne z zakresu ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia Gminy Ornontowice w roku 2022

Grafika z napisem: Urząd Gminy informuje.

Przedstawiamy informację o udzieleniu dotacji na zadanie publiczne z zakresu ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia Gminy Ornontowice w roku 2022.