Informacja o wpływie oferty Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach na realizację zadania publicznego

Informacja o wpływie oferty Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy z siedzibą w Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26, na realizację zadania publicznego w zakresie ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona i promocja zdrowia pn.: „Pszczelarze dla Ornontowic”: