Konsultacje projektu uchwały

Grafika promocyjna z napisem: konsultacje.

Poniżej zamieszczamy ZARZĄDZENIE NR 0050.0578.2022 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.