Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach

Konsultacje

Zarządzenie Nr 0050.0576.2022 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ornontowicach: