Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy informację o wynikach konsultacji w sprawie: projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.