Wyniki konsultacji

Grafika z napisem: wyniki konsultacji.

Poniżej zamieszczamy:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu – konsultacje z organizacjami pozarządowe i podmioty wymienione, w art. 3 ust 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Protokół z zakończenia konsultacji projektu Uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Gminie Ornontowice oraz nadania jej statutu – konsultacje z mieszkańcami: