Dyżury telefoniczne w rybnickim ZUS

Zdjęcie siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku.

Oddział ZUS w Rybniku organizuje dyżury telefoniczne dla klientów. Tematy dotyczyć będą zasiłków chorobowych i opiekuńczych, a także nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dla każdego zagadnienia oddzielny dzień telefonicznych porad, by zainteresowani mieli łatwy dostęp do ekspertów ZUS.

Szczegółowy harmonogram dyżurów telefonicznych prowadzonych przez rybnicki Oddział ZUS w dniach 14, 15 i 23 czerwca, w godz. od 10: 00 do 12:00, pod nr tel. 727 690 825:

14.06 – zasiłki chorobowe – prawo do świadczeń, okres i wysokość wypłaty oraz wymagane dokumenty.

15.06 – zasiłek opiekuńczy – prawo do świadczeń, na jaki okres może być wypłacany, kim można się opiekować, by dostać świadczenie, a także wysokość wypłaty oraz wymagane dokumenty, niezbędne do uzyskania zasiłku.

23.06 – nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – wszystko na temat prawa do świadczenia, podjęcia zatrudnienia przy świadczeniu, niezbędnych dokumentów.

Więcej informacji o tematach dyżurów, a także szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej ZUS, w zakładce kalendarium: https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z porad ekspertów ZUS.

Beata Kopczyńska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa śląskiego