Obchody Dnia Ławnika

Zdjęcie z obchodów Dnia Ławnika Polskiego - Ornontowice, 21 czerwca 2022 roku.

21 czerwca w sali ARTerii CKiP odbyły się uroczyste obchody przypadającego na 14 czerwca Dnia Ławnika, w których udział wzięli członkowie Rady Ławniczej, przedstawiciele Stowarzyszenia Ławników Polskich w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Mikołowie oraz samorządowcy i ławnicy z Powiatu Mikołowskiego. Ornontowice reprezentowali: Wójt Gminy – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy – Dariusz Spyra oraz gospodarz spotkania – Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Nieużyła, Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Ryszard Milanowski i Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Sebastian Spyra.

W imieniu własnym oraz przedstawicieli samorządu, pragnę złożyć serdeczne podziękowania za zaangażowanie w ofiarną pracę społeczną oraz wsparcie w tworzeniu wizerunku sprawnego i skutecznego wymiaru sprawiedliwości. Wraz z podziękowaniami za pracę proszę przyjąć życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej – dziękował ławnikom w swoim przemówieniu Henryk Nieużła

W czasie wydarzenia ławnikom z poszczególnych gmin Powiatu Mikołowskiego wręczone zostały pamiątkowe dyplomy. W Gminie Ornontowice odznaczonymi ławnikami były Krystyna Bijak i Sylwia Machulik.