Ostatni moment na złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Pozostało już tylko 8 dni!

Grafika z napisem: Masz czas do 30 czerwca.

Masz profil zaufany, podpis kwalifikowany lub e-dowód, wejdź na www.ceeb.gov.pl i wypełnij deklaracje przez internet.

Chcesz złożyć deklarację tradycyjne, w wersji papierowej, pobierz druk z www.gunb.gov.pl lub z Urzędu Gminy, wypełnij i złóż.

Nie narażaj się na karę grzywny, spełnij obowiązek złożenia deklaracji w wymaganym terminie.

Szczegółowe informacje w temacie znajdziesz na www.gunb.gov.pl w zakładce CEEB.

Grafika promocyjna Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.