Wznowienie ruchu pociągów na odcinku linii kolejowej 140 (Katowice – Orzesze Miasto)

Grafika z napisem: informacja.

W piątek 27 maja zakończy się pierwszy etap prac przy wiadukcie kolejowym. Pozwoli to na przywrócenie ruchu pociągów na odcinku linii kolejowej 140 (Katowice – Orzesze Miasto).

Kolejne wyłączenie ruchu pociągów (powrót do zastępczej komunikacji autobusowej) planowane jest na koniec wakacji, na okres około 10 dni (czas na demontaż tymczasowego i montaż docelowego wiaduktu).