Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie

Grafika przedstawiająca znak paragrafu.

W ramach współpracy z powiatem mikołowskim, Stowarzyszenie DOGMA informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej przez mieszkańców powiatu.