Zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy

Grafika - Zdjęcie budynku Urzędu Gminy z napisem: „Urząd Gminy informuje”

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2022 roku nastąpiły zmiany organizacyjne w Urzędzie Gminy Ornontowice:

Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami zlokalizowany jest na parterze:

  • Naczelnik Wydziału: pokój 112, tel. 32 3306233
  • Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami – sprawy dot. środowiska – pokój 113, tel. 32 3306237, 32 3306260
  • Wydział Środowiska i Gospodarki Odpadami – sprawy dot. gospodarki odpadami – pokój 114, tel. 32 3306235, 32 3306236

Referat Gospodarki Nieruchomościami zlokalizowany jest na III piętrze:

  • Kierownik Referatu: pokój 409, tel. 32 3306229
  • Referat Gospodarki Nieruchomościami: pokój 409, tel. 32 3306241