Karty ŚKUP – zakodowane

Śląska Karta Usług Publicznych

Informujemy osoby uprawnione, które zgłosiły chęć zakodowania biletu elektronicznego na kartę ŚKUP (Sieć 90) na miesiąc wrzesień, październik, listopad 2022 r., iż karty zostały zakodowane od 01.09.2022 r. do 29.11.2022 r.

W celu uaktywnienia biletu należy przyłożyć swoją kartę ŚKUP do czytnika w autobusie lub automatu ŚKUP.