Modernizacja dróg gminnych – utrudnienia w ruchu

Grafika promocyjna z napisem: Urząd Gminy informuje.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, żę od 8 sierpnia br. mogą pojawić się utrudnienia w ruchu drogowym na drogach gminnych, w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. Modernizacja dróg gminnych w Gminie Ornontowice.

Prace będą prowadzone na następujących odcinkach: ul. Kolejowa (330 mb oraz zatoka mijankowa), ul. Pośrednia (140 mb), ul. Solarnia (150 mb oraz 1 próg zwalniający), ul. Leśna (50 mb oraz 4 progi zwalniające) oraz sięgacz ul. Leśnej w rejonie nr 29 (185 mb).

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Prace powinny zostać zakończone w II połowie września br.