Dyżur Wykonawcy projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice”

Grafika - budynek Urzędu Gminy z napisem "Wójt Gminy informuje"

Wójt Gminy informuje, że na dzień 22 września 2022 roku (najbliższy czwartek) zaplanowano dyżur Wykonawcy projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice”.

Dyżur odbędzie się w formie telefonicznej oraz zdalnej. Osoby zainteresowane rozmową z Wykonawcą dokumentu mogą w godzinach od 10.00 do 16.00 kontaktować się z Wykonawcą projektu telefonicznie oraz w godzinach od 10.00 do 15.00 zdalnie.

Szczegółowych informacji w przedmiotowym temacie udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami, w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 32 33 06 229 lub 32 33 06 241.